Membran Filtre Nedir?

Membran Filtre Nedir?

Ters Ozmos su arıtma cihazlarında suyun arıtılmasını, içimi hoş ve yumuşak olmasını sağlayan parçalar filtrelerdir. Sediment filtre, Karbon Filtreler, Membran Filtreler ve Post Karbon Mineral Filtreler vs. su arıtma cihazlarında kullanılmaktadır. Bu filtreler arasından suyu tam anlamıyla süzdüğü için Membran Filtre büyük önem kazanır.

Membran Filtre, Ters Ozmos Su Arıtma Cihazlarında kullanılan en önemli filtredir. Ters Ozmos sayesinde gerçekleşen su arıtma işlemi, suyun bu filtreden geçişi sırasında olur. Çok küçük gözeneklere sahip olan Membran Filtre, boyutları aşırı derecede küçük olan bakteri ve virüs gibi zararlı mikroorganizmalar olmak üzere suda bulunan her türlü maddenin geçişine izin vermez.

Su Arıtma Filtresi Dow Filmtec Membran Filtre

Bazı büyük moleküllü mineralleri de yakalayıp tutabilir. Bu nedenle Membran Filtreden geçen su demineralizasyona uğrar ve saf hale gelir. Suyun saflaşma sorununu çözmek için mineral filtreler kullanılır ve suya mineral ilave edilerek bu sorun ortadan kaldırılır.

Sağlık açısından mineraller çok önemli olduğu için suya sonradan mineral ilavesi yapmak gereklidir. Membran Filtre, sudaki tüm yabancı maddeleri süzmek için üretildiği için mineralleri de süzmesi gayet normaldir. Ters Ozmos olayında enerji harcanması lazımdır. Bu nedenle Ters Ozmos Sistemlerde suyun belli bir basınç altında filtrelerden geçmesi gerekir.

Membran Filtrede basınç sayesinde su, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş yapar ve çeşitli zararlı maddelerden ayrılır. Suyun Membran Filtreden geçişi sırasında atıklar oluşmaya başlar. Oluşan atıklar belli miktarda su ile Membran Filtrenin atık su kanalından sistemin dışına tahliye edilir.

Membran Filtre Kullanım Alanları Nelerdir?

Membran Filtrelerin kullanım alanları oldukça geniştir. Daha çok Ters Ozmos tezgah altı arıtma cihazlarından tanıdığımız Membran Filtrenin birçok endüstri alanında kullanımı yaygındır. Özellikle kimya ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır.

Kimya alanında boyar madde atık su arıtılmasında ve geri kazanımında kullanılır. Gıda endüstrisinde ise peyniraltı suyu üretim işlemlerinde olmak üzere alkali suyun geri kazanımı gibi alanlarda kullanılır. Su arıtma alanında da evsel su arıtma cihazlarıyla içme suyu üretiminde kullanılmasının yanında deniz suyu arıtımında ve atık suların geri kazanılmasında Membran Filtreden yararlanılmaktadır.

İyi Bir Membran Filtre Nasıl Olmalı?

Su Arıtma Filtresi Dow Filmtec Membran Filtre

Su arıtma cihazlarında Membran Filtreden önce, su Sediment Filtre ile Aktif Karbon Filtre ve Blok Karbon Filtre olmak üzere üç filtreden geçer fakat bu filtreler suyu arıtmada tam anlamıyla başarılı değildirler. Suyun içindeki belli büyüklükteki partikülleri tutabilirler, diğer küçük partiküller suyun içinde kalır. Bundan dolayı asıl görev Membran Filtrenindir.

Su arıtma cihazlarında iyi bir Membran Filtre kullanmak sağlık açısından çok önemlidir. Ayrıca su tasarrufu da iyi bir Membran Filtreden beklenen özelliktir. Membran Filtrenin kalitesini belirleyen en önemli unsur sarım sayısıdır. Filtrelerin, kullanılacakları bölgedeki suyun kirlilik oranına göre sarım sayıları değişmektedir.

En iyi membran filtre Dupont marka yani Dow Filmtec mmebrandır. Hem uzun ömürlü hemde rakiplerine göre %25 daha fazla su üretimi yapmaktadır.