CTO Blok Karbon Filtre Nedir?

CTO Blok Karbon Filtre Nedir?

Membran Filtreden önce gelen üç filtrenin arasında bulunan CTO Blok Karbon Filtre, Ters Ozmos su arıtma cihazlarında üçüncü aşamadadır. Membran Filtreye gitmeden önce suyun en son geçtiği filtredir. CTO Karbon Filtre, sıkıştırılmış aktif karbondan meydana gelmektedir. Aktif Karbon yüksek basınçla bir araya getirilip silindirik bir şekil verilir.

CTO Blok Karbon Filtre de Granüllü Aktif Karbon Filtre gibi suyun rengini, kokusunu ve tadını düzenler ve suyun içinde bulunan çeşitli yabancı ve sağlığa zararlı maddeleri maddeleri sudan ayırır. Aktif Karbon Filtreler sadece fiziksel bir süzme işlemi yapmazlar, aynı zamanda kimyasal olarak arıtma işlemi de yapabilirler. Suyun kalitesine yüksek oranda etki edebildiği için su arıtma cihazında önemli bir yere sahiptir.

CTO Karbon Su Arıtma Filtresi

CTO Blok Karbon Filtre Özellikleri

CTO Blok Karbon Filtre diğer karbon filtreler gibi kömüre benzeyen bir yapıdadır. Karbon Filtre olduğu için başlıca evsel su arıtma cihazlarında, endüstride suyun demineralizasyonunda yani saflaştırılmasında ve havanın arıtılmasında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Milyonlarca gözeneğe sahip olan Karbon Filtre organik ve inorganik maddelerin tutulup sudan ayrıştırılmasını sağlar.

Gözenekleri 5 mikron boyutunda olan Granül Karbon Filtre arıtma işlemini tam anlamıyla bitiremez, bundan dolayı gözenekleri biraz daha küçük olan başka bir filtreye daha ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyduğu filtre ise CTO Blok Karbon Filtredir. Blok Karbon Filtrenin gözenekleri 1 mikron boyutundadır. Gözeneklerinin çok daha küçük olması sayesinde sağlığı tehdit eden bakteri gibi mikroorganizmalar ve tortu, çamur gibi suyu bulanıklaştıran maddelerin arıtılmasını sağlar.

Hindistan cevizi kabuğu kullanılarak üretimi yapılır. Maksimum akış oranı 0,75 GPM değerindedir. Blok Karbon Filtrenin maksimum olarak 125 PSI basınç altında çalışır ve 45 derece maksimum sıcaklıkta çalışabilmektedir. Kullanım ömrü yaklaşık olarak 6 ay kadardır. Süresi dolduğunda diğer filtreler için de geçerli olduğu gibi mutlaka değişiminin yapılması gerekmektedir.

CTO Blok Karbon Filtrenin Önemi Nedir?

Ters ozmos su arıtma sistemlerinde Aktif Karbon Filtreler büyük rol almaktadırlar. Suyun zehirden arındırılmasını sağlarlar ve tadı ile kokusunun değişiminde çok etkilidirler. Granüllü Karbon Filtre suyun içinde sadece 5 mikrondan büyük maddeleri tutabilmektedir.

5 mikrondan küçük maddeler filtreden geçer, bu durum en önemli filtre olan Membran Filtrenin yıpranmasına ve kullanım ömrünün azalmasına yol açar. Bu nedenle Granüllü Karbon Filtreden geçen suyun Blok Karbon Filtreden de geçmesi lazım. 1 mikron büyüklüğündeki gözeneklerden Granüllü Karbon Filtreden süzülmeden geçen maddelerde Blok Karbonda sudan ayrılır.

CTO Aktif Karbon Nedir? Bir Arıtma Sağlar?

Aktif karbonun yaygın uygulama alanı, suyun içinde mevcut organik madde, renk, koku, tat ve klor giderimidir. Ancak burada, sözkonusu olan sadece fiziksel bir süzme işlemi değildir. Aktif karbon sistemler, fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir ve suyun arıtılması esnasında adsorpsiyon mekanizması işlemektedir.

Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa, bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

Aktif karbon sistemlerin dizaynında, ünite tankı içindeki yatak hızının klor giderimi için 25 metre/saati organik madde giderimi içinse, 6 metre/saati aşmaması gerekir. Bu hızı aşan durumlarda ünite verimli çalışmayacaktır.